User profile

Status:
Name: Adam Boklund
Nickname: FB_519316222
Member since: 2009-07-19 23:26:59
Website URL: http://www.facebook.com/profile.php?id=519316222
About me:

Facebook profile
 

User comments

Ställ en fråga

1. nya mjölkpaket
Hur återvinner man de nya mjölkpaketen, dem med skruvkork? Det är ju både plast och kartong ihop.

2. elförbrukningsmyter
Hur mycket ström drar en TV i standby-läge jämfört med helt igång. Och drar teven ström även avstängd så länge sladden är i?

3 Varför får cykel grönt ljus före fotgängare vid övergångsstället?